Způsobů provedení mokré ochrany dřevní kulatiny je více, v našich podmínkách připadá nejčastěji v úvahu mokrá ochrana kulatiny postřikem. Námi dodávané postřikovací zařízení umožňuje skladovat dřevní kulatinu po dlouhou dobu bez znehodnocení vznikem výsušných trhlin a rozvojem hub. Tento systém ochrany kulatiny je možné provádět stabilním nebo mobilním zařízením. Pro provoz obou zařízení jsou použitelné systémy potrubí a postřikovačů PERROT.

Skládka Křemže