Vznos jemných částic ze skládek těženého nebo odpadního materiálu (uhelný prach, popílek, apod.) je problematický z hlediska stavu životního prostředí v průmyslových oblastech. Eliminaci vznosu jemných částic je možné dosáhnout zkrápěním skladovaného materiálu vodou nebo speciálních emulzí. Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout komplexní řešení problematiky zkrápění odpadu.

ČEZ - elektrárna Tisová