Umělé závlahy neslouží jen pro pěstování plodin v oblastech chudých na vláhu, ale jsou potřebné i v oblastech pro překlenutí i krátkodobého vláhového deficitu. Použití závlah nemá vliv jen na stabilitu dodávek, ale má samozřejmě vliv i na kvalitu a množství vyprodukované komodity Díky moderním technologiím jsme schopni nabídnout závlahu šetrnou na spotřebu vody a energií. Pro naše zákazníky jsme schopni navrhnout a dodat čerpací stanici, hlavní rozvody, hydranty a technologii závlahy. Nabízíme velkoplošnou závlahu pivoty, side roly, pásovými zavlažovavači nebo postřik trubkovou velkoplošnou závlahou s rychlospojkovým potrubím. Dále také kapkovou závlahu sadů,vinic,zeleniny a okopanin.

Každá dodávka je postavena na míru pro konkrétního zákazníka s přihlédnutím k místním podmínkám – zdroji vody, dostupnosti elektrické energie, vlastnickým poměrům obhospodařovaných pozemků atd.

Velkoplošná protimrazová závlaha