Rychlost výstavby je jedním z nejdůležitějších faktorů při úspěšném plnění složitých stavebních úkolů. Systém mobilního trubního rozvodu PERROT splňuje nejnáročnější požadavky pro rozvody různých medií pod tlakem, to vše při nejnižších montážních nákladech. Systém je převážně určen pro silniční a podzemní stavby, dále pak pro doly, lomy apod. Velice snadné je jeho použití např. pro snižování hladiny podzemní vody. Potrubním systémem je možné dopravovat různá media např. vodu, maltu, asfalt, olej, páru, pohonné hmoty a další.