Zahrady,parky, náměstí, parkoviště, zelené pruhy podél cest, to vše jsou místa kde je možné instalovat zavlažovací systém. Našim zákazníkům nabízíme řešení závlahy od jednoduchých až po plně automatické systémy závlahy. Naše zkušenosti s výstavbou závlahových systémů nám dávají potřebné předpoklady pro úspěšné zvládnutí realizace závlah na těchto plochách. Jsme schopni nabídnout řešení na míru dle požadavků a místních podmínek.